FISEG | Política de qualitat
789
page-template-default,page,page-id-789,page-child,parent-pageid-241,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció de FOC I SEGURETAT, S.L (en endavant FISEG), és conscient de la importància de la implementació d’un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma UNE EN-ISO 9001:2015, així com la seva utilitat per establir un sistema de millora contínua a la qual es compromet i es disposa a complir els requisits que li siguin aplicables.

La nostra missió, visió i valors són:

Missió

Oferir les millors solucions de seguretat contra incendis adaptades a les necessitats concretes de cada client, així com serveis de manteniment i assessorament de qualitat.

Visió

Mitjançant la conservació, millora, adaptació i nova adquisició del coneixement disponible en el sector de la Seguretat Contra Incendis i l’experiència provinent de la implementació de solucions contra incendis, així com el continu estudi normatiu, posicionar-se en el mercat posant en valor la contrastada solvència tècnica i trajectòria de serveis oferts per l’empresa sempre dins dels límits de la seva capacitat productiva.

Valors

Compromís amb la qualitat.

Equanimitat i compliment normatiu i legal.

Oferir una informació fidedigna.

Motivació pel treball ben fet, la professionalitat i el servei.

Compromís, adaptació i esforç en la comprensió de les necessitats dels clients.

FISEG, mitjançant el compromís personal de la Direcció, exigeix a tot el seu personal el respecte als valors expressats i basant-se en ells promou la conscienciació sobre la qualitat impulsant les idees i actuacions orientades a aconseguir la satisfacció dels seus Clients i el compliment dels compromisos, així com la necessària productivitat que permeti aquest compliment, formant part tot això de les responsabilitats de tot el personal en el marc de les funcions que a cadascú corresponguin.

FISEG dóna compliment a la seva Política de Qualitat de la següent manera:

  • Implementant, desenvolupant i mantenint un Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Respectant tots els requisits legals i reglamentaris.
  • Complint els compromisos.
  • Fomentant la participació del seu personal.
  • Procurant una adequada formació del seu personal.
  • Assegurant la qualitat, eficàcia i correcció dels seus serveis.
  • Detectant les necessitats dels seus clients i promovent la millora de la eficàcia dels seus sistemes.

Per tal de desenvolupar i complir amb aquesta Política, tenim establerts objectius i procediments que ens permeten, mitjançant el seu seguiment, mesurament, anàlisi i gestió, garantir  i demostrar la conformitat amb els requisits dels nostres serveis, i assegurar la conformitat i millora de la eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat de FISEG

Cornellà de Llobregat, 26 de Febrer de 2024

Jordi Rodríguez Badimón

Director General

Top